Rijkdom in Transparante reflecties Als Toon Diepstraten zijn werk omschrijft, geeft hij aan wat zijn motivatie voor het maken van zijn kunst is: een exercitie in gevoelens die spontaan naar de oppervlakte komen drijven . Het '€˜waarom'€™ is een vraag die hij hierbij ver achter zich laat. Kunst als uitdrukkingsmiddel, een beproefd thema sedert ongeveer honderd jaar dat de moderne kunst haar intrede maakte in de geesten van jonge kunstenaars. Niets van hoe en waarom of ingewikkelde theorieën, mythologische verhandelingen of liturgische verhaallijnen. Gewoon doen. Je pakt een kwast of potlood en gaat aan de slag, daarbij de rijkdom van de geest als leidraad. Een blik op het werk van Toon Diepstraten brengt ons in contact met een grote rijkdom van emoties, hier en daar schichtig om de hoek kijkend, soms met een ontwapenende lieve glimlach van een portret op ons afkomend. Kleuren afwisselend indringend of uitermate fragiel, welk thema hij er ook op loslaat. Het is bovenal het lijnenspel dat de toon zet voor het landschap van emoties die hij aan ons zichtbaar maakt. Als we in de kunstgeschiedenis kijken naar de waarde die kunstenaars hechtten aan de juiste lijnvoering, dan zijn er voorbeelden te over waar men hamerde op het zich meester maken van verhoudingen. Tekenen, het liefst elke dag zoals Toon dat doet, brengt deze juiste verhoudingen voor het voetlicht. De juiste expressie gevangen in enkele lijnen, krachtig over juist teder neergezet zijn in zijn werk tot de juiste verhoudingen gekomen. Nergens wordt het verstikkend, overal blijft er een transparantie over die steeds weer vraagt om opnieuw te worden ontdekt. Of het nu in modeltekenen is of in sommige werken die neigen naar volledige abstractie. Het best is zijn werk misschien nog te omschrijven als rijkdom in transparante reflecties; de geest ontlaadt zich soms grimmig, soms teder. Olieverf en houtskool fungeren als membraam, als transparant doorgeefluik van een zoekende geest. Hoe meer hij tekent, hoe meer hij groeit. Daarom is het volgende aloude gezegde vanzelfsprekend van toepassing op het oeuvre van Toon Diepstraten: '€˜repetitio maxima magistra'€™. Mathieu Brekelmans - kunsthistoricus